Motyw: państwo/naród - cytaty


Roma locuta, causa finita

Rzym przemówił, sprawa skończona.

autor: Autor nieznany


Żaden kraj cudzej potęgi nie zwabił,
Który sam siebie prędzej nie osłabił.

autor: Adam Naruszewicz


Wzmagają się jedne narody, inne marnieją [...]
i jak gońcy przekazują pochodnie życia.

autor: Lukrecjusz


Pan Bóg, kiedy karę na naród przypuszcza,
odbiera naprzód rozum od obywateli.

autor: Przysłowie


Naród ma jedynie prawo być jako Państwo.

autor: Autor nieznany


Any sort of peace with our fellow - citizens
seems to me preferable to civil war

każdy rodzaj pokoju z naszymi współobywatelami
wydaje mi się lepszy niż wojna domowa.

autor: Autor nieznany


Są ludzie, którzy tak bardzo wychwalają swój kraj,
jak gdyby chcieli go sprzedać.

autor: Autor nieznany


Rzym upadł, ponieważ przekarmił ciało, a zagłodził duszę.

autor: Autor nieznany


strona:   - 1 -  - 2 -  - 3 -  - 4 -  - 5 -  - 6 -  - 7 -  - 8 -