cierpienie - cytaty

Motyw: cierpienie - cytaty


I w ciężkiej chorobie tkwi dobro.
Kiedy ciało słabnie, silniej czuje się duszę.

autor: Lew Mikołajewicz Tołstoj


Jakby cierpienie uczyło, to Polska byłaby jednym z najmędrszych krajów świata.

autor: Maria Dąbrowska


Ogromne jest bohaterstwo tego człowieka,
który, nie zaznawszy łaski,
nie odszedł od Boga i niesie krzyż cięższy od innych - krzyż duchowej ciemności.

autor: Mikołaj Wasiljewicz Gogol


Pomoc słabszemu zmniejsza cierpienie; napisanie listu odwzajemnia zaufanie i niesie radość.

autor: Philipp Maler


Dobry człowiek woli sam cierpieć, niż na cierpienia drugich patrzeć.

autor: Piotr Skarga


Suffering is an essential ingredient of life,
the genuine yeast which cannot be replaced by any ersatz

cierpienie jest istotnym składnikiem życia,
prawdziwymi drożdżami,
których nie można zastąpić żadnym ersatzem.

autor: Autor nieznany


Podłoga, choćby nie wiem jak deptana - zawsze jest sobą.

autor: Autor nieznany


Ludziom, którzy cierpią niesprawiedliwie, nie wystarczy sama sprawiedliwość. Chcą, żeby winowajcy też ucierpieli niesprawiedliwie. To odczują jako sprawiedliwość.

autor: Autor nieznany


strona:   - 1 -  - 2 -  - 3 -  - 4 -  - 5 -  - 6 -  - 7 -  - 8 -  - 9 -  - 10 -  - 11 -  - 12 -  - 13 -  - 14 -  - 15 -