Motyw: cierpienie - cytaty


Teraz raduję się w cierpieniach za was i ze swej strony w moim ciele dopełniam braki udręk Chrystusa dla dobra Jego Ciała, którym jest Kościół.

autor: Koh, 24


Niektóre rany jątrzą się jeszcze bardziej z powodu zastosowanych lekarstw. Lepiej byłoby ich nie dotykać.

autor: Owidiusz


Znosić pokornie krzywdę -
to może jeszcze bardziej
godne potępienia i pogardy,
niż krzywdę wyrządzać.

autor: P. Mulford


Lepiej być krzywdzonym niźli krzywdzącym.

autor: Platon


Wspominać miło, co przedtem trapiło.

autor: Przysłowie


Żal miary nie ma.

autor: Przysłowie


Tylko poważny stosunek do cierpienia upoważnia człowieka do żartu.

autor: Autor nieznany


It is a glorious thing to be indifferent to suffering,
but only to one`s own suffering

wspaniałą rzeczą jest być obojętnym na cierpienia,
ale tylko na swoje cierpienia.

autor: Autor nieznany


strona:   - 1 -  - 2 -  - 3 -  - 4 -  - 5 -  - 6 -  - 7 -  - 8 -  - 9 -  - 10 -  - 11 -  - 12 -  - 13 -  - 14 -  - 15 -