piękno - cytaty

Motyw: piękno - cytaty


Świat staje się piękny w wymiarach serca.

autor: Odisseas Elitis


Zdrowie jest najpierwszym darem,
uroda drugim a bogactwo trzecim.

autor: Platon


Piękno, które pomaga żyć, pomaga również umierać.

autor: Albert Camus


Rzecz piękna jest radością wieczną.

autor: John Keats


Zachwyca nas zauważalne piękno; lecz wieczne jest to, co niewidoczne.

autor: Marie von Ebner - Eschenbach


Cóż piękniejszego nad niebo, które przecież ogarnia wszystko co piękne.

autor: Mikołaj Kopernik


Industry is the root of all ugliness

Pracowitość jest źródłem wszelkiej brzydoty.

autor: Oscar Wilde


I like looking at geniuses, and listening to beautiful people.

Lubię przyglądać się geniuszom i przysłuchiwać się pięknym ludziom

autor: Oscar Wilde


strona:   - 1 -  - 2 -  - 3 -  - 4 -  - 5 -