Motyw: dobro - cytaty


Dobro i zło należy pamiętać wiecznie. Dobro, ponieważ wspomnienie, że kiedyś nam je wyświadczono, uszlachetnia nas. Zło, ponieważ od chwili, w której je nam wyrządzono,
spoczywa na nas obowiązek odpłacenia za nie dobrem.

autor: Mikołaj Wasiljewicz Gogol


Kiedy jesteśmy szczęśliwi, jesteśmy zawsze dobrzy, lecz kiedy jesteśmy dobrzy, nie zawsze jesteśmy szczęśliwi.

autor: Oscar Wilde


Więcej na świecie złego niż dobrego.

autor: Przysłowie


Good manners are the technic of expressing consideration
for the feelings of others

dobre maniery to technika wyrażania względów
dla uczuć innych ludzi.

autor: Autor nieznany


Nie potrafimy biec za słońcem, ale możemy je ciągle nosić w naszych sercach.

autor: Autor nieznany


Im więcej dały Ci nieba - tym więcej oddać im trzeba.

autor: Adam Asnyk


Jak słońce topi lód,
tak dobroć usuwa nieporozumienia,
nieufność i wrogość.

autor: Albert Schweitzer


Ten, kto zamierza czynić dobro, nie może oczekiwać, iż ludzie będą mu usuwać kamienie z drogi, ale musi być przygotowany na to, że mu je będą rzucać na drogę.

autor: Albert Schweitzer


strona:   - 1 -  - 2 -  - 3 -  - 4 -  - 5 -  - 6 -  - 7 -  - 8 -  - 9 -  - 10 -  - 11 -  - 12 -  - 13 -  - 14 -  - 15 -  - 16 -  - 17 -