dobro - cytaty

Motyw: dobro - cytaty


Musisz popełnić zło, aby umieć czynić dobro.

autor: Mikołaj Wasiljewicz Gogol


I pełni zdumienia mówili: Dobrze uczynił wszystko. Nawet głuchym słuch przywraca i niemym mowę.

autor: Mk 7,37


Czasami trzeba jako dobro oceniać mniejsze zło.

autor: Niccoló Machiavelli


Myśleć to co prawdziwe, czuć to co piękne i kochać co dobre -
w tym cel rozumnego życia.

autor: Platon


It is not enough to do good; one must do it in the right way

nie wystarczy czynić dobrze;
trzeba to robić we właściwy sposób.

autor: Autor nieznany


Evil is good perverted

zło to zepsute dobro.

autor: Autor nieznany


Honesty is a fine jewel but much out of fashion

uczciwość to piękny klejnot, ale bardzo niemodny.

autor: Autor nieznany


If you wish to be good,
first believe that you are bad

jeśli chcesz być dobry,
to najpierw uwierz, że jesteś zły.

autor: Autor nieznany


strona:   - 1 -  - 2 -  - 3 -  - 4 -  - 5 -  - 6 -  - 7 -  - 8 -  - 9 -  - 10 -  - 11 -  - 12 -  - 13 -  - 14 -  - 15 -  - 16 -  - 17 -