Motyw: dobro - cytaty


Bądźcie dobrzy, a resztę pozostawcie niebu.

autor: Justin Louis mile Combes


Kochać znaczy czynić dobro.

autor: Lew Mikołajewicz Tołstoj


Dobrego nigdy za wiele.

autor: Miguel Cervantes de Saavedra


Nazywamy dobrem to, co powoduje lub powiększa nam przyjemność lub zmniejsza cierpienie.

autor: John Locke


Jedynie strach może być hamulcem dla tych, których rozumem nie można kierować w stronę dobra.

autor: Kwintylian


Nie ma nic gorszego nad udawanie dobroci. Udawanie dobroci odstręcza bardziej niż otwarte zło.

autor: Lew Mikołajewicz Tołstoj


Życie nasze byłoby piękne,
gdybyśmy dostrzegli to, co niweczy nasze dobro.
Najbardziej zaś dobro niweczy przesąd,
że może je nam dać przemoc.

autor: Lew Mikołajewicz Tołstoj


Że dobrym być potrzeba i któż tego nie wie?
Lecz dobry owoc rośnie nie na każdym drzewie.

autor: Mikołaj Rej


strona:   - 1 -  - 2 -  - 3 -  - 4 -  - 5 -  - 6 -  - 7 -  - 8 -  - 9 -  - 10 -  - 11 -  - 12 -  - 13 -  - 14 -  - 15 -  - 16 -  - 17 -