zło/grzech - cytaty

Motyw: zło/grzech - cytaty


Kto poniża, sam jest niski.

autor: Antoine de Saint - Exupry


Jakąkolwiek szkodę by nie przyniósł grzech, większe są szkody wyrządzone przez tych, którzy ze zła się cieszą.

autor: Joan Miró


Bez Boga doświadczamy naszej nicości, poznajemy nędzę naszej odziedziczonej słabości i zepsucia, które jest skutkiem naszych osobistych grzechów.

autor: Konstytucje CR


Różnica między grzesznikiem a świętym polega na tym,
że święty ma zwykle ciekawą przeszłość -
grzesznik przyszłość.

autor: Oscar Wilde


Zły człowiek to taki, który umie przyjąć, ale nie umie oddać.

autor: Plaut


Nie bądź mądrym we własnych oczach, Boga się bój, zła unikaj.

autor: Prz 3, 7


Złe położenie dobrego psuje.

autor: Przysłowie


Obelgi są racjami tych, którzy nie mają racji.

autor: Autor nieznany


strona:   - 1 -  - 2 -  - 3 -  - 4 -  - 5 -  - 6 -  - 7 -  - 8 -  - 9 -  - 10 -  - 11 -  - 12 -  - 13 -  - 14 -  - 15 -  - 16 -  - 17 -  - 18 -  - 19 -