Motyw: zło/grzech - cytaty


Czas - lekarz [...] zła.

autor: Menander


A lie has no legs

(kłamstwo nie ma nóg)
kłamstwo ma krótkie nogi.

autor: Autor nieznany


Jest znacznie łatwiej burzyć niż budować, szkodzić niż pomagać, nienawidzić niż kochać.

autor: Alfred Aleksander Konar


Trzeba dziewięciu miesięcy, żeby stworzyć człowieka, wystarczy jeden dzień, żeby go uśmiercić.

autor: Ladislaus Boros


Nie ma nic gorszego nad udawanie dobroci. Udawanie dobroci odstręcza bardziej niż otwarte zło.

autor: Lew Mikołajewicz Tołstoj


Lack of money is root of all evil.

Brak pieniędzy jest źródłem wszelkiego zła.

autor: Mark Twain


Filozofować to uczyć się umierać.

autor: Michel Eyquem de Montaigne


Dobro i zło należy pamiętać wiecznie. Dobro, ponieważ wspomnienie, że kiedyś nam je wyświadczono, uszlachetnia nas. Zło, ponieważ od chwili, w której je nam wyrządzono,
spoczywa na nas obowiązek odpłacenia za nie dobrem.

autor: Mikołaj Wasiljewicz Gogol


strona:   - 1 -  - 2 -  - 3 -  - 4 -  - 5 -  - 6 -  - 7 -  - 8 -  - 9 -  - 10 -  - 11 -  - 12 -  - 13 -  - 14 -  - 15 -  - 16 -  - 17 -  - 18 -  - 19 -