Motyw: praca/kariera - cytaty


Człowiek, który dla interesu poświęca swój honor, traci i swój honor, i swój interes.

autor: Michel Mointagne


Dobrze jest miłować, ale jeszcze lepiej miłować służąc. Kochaj i służ - to jest najlepsze! Bądź ludzki i bądź chrześcijaninem! Bądź tym, czym Bóg jest dla ludzi!

autor: Orlando Gambi


Jeśli ktoś z modlitwą łączy swą codzienną pracę, wtedy z jego modlitwy wypływają dobre uczynki i zachowanie przykazań i tylko wtedy polecenie "zawsze się módlcie" będzie spełnione, gdy całe życie wierzącego stanie się jedną, wielką, nieustanną modlitwą.

autor: Orygenes


Industry is the root of all ugliness

Pracowitość jest źródłem wszelkiej brzydoty.

autor: Oscar Wilde


Kto spełnia swe obowiązki, jest wiernym sługą, ale nie ma żadnego prawa do wdzięczności.

autor: Otto von Bismarck


Oszczędnością i pracą ludzie się bogacą.

autor: Przysłowie


Praca ludzi wzbogaca.

autor: Przysłowie


Połowę odbył roboty, kto ją zaczął z ochoty.

autor: Przysłowie


strona:   - 1 -  - 2 -  - 3 -  - 4 -  - 5 -  - 6 -  - 7 -  - 8 -  - 9 -  - 10 -  - 11 -  - 12 -  - 13 -  - 14 -  - 15 -  - 16 -  - 17 -  - 18 -  - 19 -  - 20 -  - 21 -  - 22 -