Motyw: praca/kariera - cytaty


It is no use saying "We are doing our best."
You have got to succeed in doing what is necessary

nie ma sensu mówić "Robimy, co w naszej mocy."
Musicie robić to, co konieczne.

autor: Autor nieznany


The nearer the bone, the sweeter the flesh

im bliżej kość, tym słodsze mięso.

autor: Autor nieznany


If at first you don`t succeed
you are running about average

jeśli nie osiągasz sukcesu za pierwszym razem,
to znaczy, że jesteś średniakiem.

autor: Autor nieznany


Z lenistwa rodzą się dzieła, na jakie nigdy nie zdobyłby się normalnie pracowity człowiek.

autor: Autor nieznany


New brooms sweep clear

nowe miotły dobrze zamiatają.

autor: Autor nieznany


No member of a crew is praised
for the individuality of his rowing

żaden członek załogi nie jest chwalony
za indywidualizm swojego wiosłowania.

autor: Autor nieznany


Nie zbuduje wielkiego dzieła ten, kto u jego fundamentów nie położy samego siebie.

autor: Autor nieznany


Always mistrust a subordinate who never finds fault with his superior

nigdy nie ufaj podwładnemu, który nie znajduje wad u swojego przełożonugo.

autor: Autor nieznany


strona:   - 1 -  - 2 -  - 3 -  - 4 -  - 5 -  - 6 -  - 7 -  - 8 -  - 9 -  - 10 -  - 11 -  - 12 -  - 13 -  - 14 -  - 15 -  - 16 -  - 17 -  - 18 -  - 19 -  - 20 -  - 21 -  - 22 -