praca/kariera - cytaty

Motyw: praca/kariera - cytaty


Najwyższa nagroda pracy - to czym pozwala nam się stać.

autor: John Ruskin


Praca nie jest cnotą, lecz warunkiem cnotliwego życia.

autor: Lew Mikołajewicz Tołstoj


Praca wszystko zwycięża.

autor: Przysłowie


Do all the work you can:
that is the whole philosophy of a good life

pracuj tyle, ile możesz: oto cała filozofia dobrego życia.

autor: Autor nieznany


Ut sementem feceris, ita metes

jak posiejesz, tak zbierzesz.

autor: Autor nieznany


Perfect freedom is reserved for the man
who lives by his own work
and in that work does what he wants to.

Doskonała wolność zarezerwowana jest dla tego,
kto żyje z własnej pracy,
a w tej pracy robi to, co chce robić.

autor: Autor nieznany


Żadna praca nie hańbi.

autor: Autor nieznany


Tylko praca daje okazję odkryć nam nas samych,
pokazać to, czym naprawdę jesteśmy,
a nie tylko to, na co wyglądamy.

autor: Joseph Conrad


strona:   - 1 -  - 2 -  - 3 -  - 4 -  - 5 -  - 6 -  - 7 -  - 8 -  - 9 -  - 10 -  - 11 -  - 12 -  - 13 -  - 14 -  - 15 -  - 16 -  - 17 -  - 18 -  - 19 -  - 20 -  - 21 -  - 22 -