dziecko / dzieciństwo - cytaty

Motyw: dziecko / dzieciństwo - cytaty


Dzieci niechże uczą się najpierw pieczołowitości względem własnej rodziny i odpłacania się rodzicom wdzięcznością. Jest to bowiem rzeczą miłą w oczach Bożych.

autor: 1 Tm 5,4


Dzieciństwo jest dobre dlatego, że każdy dzień zaczyna życie na nowo, bez ciężaru dnia wczorajszego.

autor: Anna Kamieńska


Trzeba być dorosłym i męskim, aby bez zagrożenia stać się całkowicie dzieckiem.

autor: Magdalena od Jezusa


Ludzie to zawsze dzieci swoich matek. Bez matki nie ma poety, nie ma bohatera.

autor: Maksym Gorki


Wychowywać to znaczy uczynić niewrażliwym na telewizję.

autor: Marshall McLuhan


Chrystus - kiedy chciał wychowywać ludzi - stał się człowiekiem. Jeżeli chcemy wychowywać dzieci, to musimy się stać także dziećmi.

autor: Martin Luther King


Dzieci zaczynają od tego, że kochają swoich rodziców. Po pewnym czasie sądzą ich. Rzadko kiedy im wybaczają.

autor: Oscar Wilde


Dziecko jest księgą, którą powinniśmy czytać i w której powinniśmy pisać.

autor: Peter Rosegger


strona:   - 1 -  - 2 -  - 3 -  - 4 -  - 5 -  - 6 -  - 7 -  - 8 -  - 9 -