Motyw: dziecko / dzieciństwo - cytaty


If you want to see what children can do,
you must stop giving them things

jeśli chcesz zobaczyć,
co potrafią zrobić dzieci,
przestań im dawać zabawki.

autor: Autor nieznany


Pozostawiamy wychowanie swych dzieci szkołom,
ulicy i sądom dla nieletnich.

autor: Autor nieznany


Nie jest łatwo głosić Boga dzieciom i poganom, sceptykom i ateistom, i równocześnie tłumaczyć im, że my sami Boga nie posiadamy, że my tak samo na Niego czekamy.

autor: Paul Tillich


Strzeż synu nakazów ojca, nie gardź nauką matki, w sercu je wyryj na zawsze i zawieś sobie na szyi.

autor: Prz 6,20 - 21


Śmierć dzieci fraszką w porównaniu z ich hańbą.

autor: Przysłowie


Z dzieckiem na odpust, z mężem zazdrosnym na zabawę? to jedno.

autor: Przysłowie


Życie poczęte w łonie matki nie jest jej częścią, lecz nowym życiem ludzkim - innym, choć okresowo połączonym z życiem matki.

autor: Placyd Paweł Ogórek


Późne dzieci są wczesnymi sierotami.

autor: Przysłowie


strona:   - 1 -  - 2 -  - 3 -  - 4 -  - 5 -  - 6 -  - 7 -  - 8 -  - 9 -