historia - cytaty

Motyw: historia - cytaty


We learn from experience that men never learn from experience

z doświadczenia wiemy,
że ludzie niczego nie potrafią się nauczyć z doświadczenia.

autor: Autor nieznany


More maiorum

obyczajem przodków.

autor: Autor nieznany


W cyrku historii nie brakowało nigdy ani lwów, ani męczenników.

autor: Albert Camus


Czy to nie śmieszne: nawet nasze czasy będą kiedyś nazywali dobrymi dawnymi czasami.

autor: Alberto Moravia


Na ślepym torze historii często panuje największy ruch.

autor: Arnold Joseph Toynbee


Czy wielu zna nazwiska tych, którzy potępili Galileusza? Każdy pamięta jednak, w jakiej pracowali instytucji.

autor: Autor nieznany


History is on every occasion the record
of that which one age finds worthy of note in another

historia jest zawsze zapisem tego,
co pewna epoka uważa za godne uwagi w innej epoce.

autor: Autor nieznany


Historycy fałszują przeszłość, ideolodzy przyszłość.

autor: Autor nieznany


strona:   - 1 -  - 2 -  - 3 -  - 4 -  - 5 -  - 6 -  - 7 -