historia - cytaty

Motyw: historia - cytaty


Kto boi się zrobić błąd, ten nigdy nie będzie robić historii.

autor: Andr Malraux


Rzadko kiedy czasy są surowsze niż ludzie.

autor: Norman Mailer


Człowiek, który żyje jak zboże, staje się słomą historii.

autor: Autor nieznany


Ferro ignique

(żelazem i ogniem)
ogniem i mieczem.

autor: Autor nieznany


Don`t talk of things after they are done

nie mów o tym, co już zostało zrobione.

autor: Autor nieznany


We must make the world honest before we can honestly say to our children
that honesty is the best policy

musimy zbudować uczciwy świat,
zanim będziemy mogli uczciwie powiedzieć naszym dzieciom,
że uczciwość to najlepszy sposób postępo

autor: Autor nieznany


Pessimism with regard to the present
often comes from ignorance of the errors
and miseries of the past

pesymizm co do teraźniejszości często wynika z
nieznajomości błędów i niedoli przeszłości.

autor: Autor nieznany


Nasza epoka jest parodią wszystkich poprzednich.

autor: Autor nieznany


strona:   - 1 -  - 2 -  - 3 -  - 4 -  - 5 -  - 6 -  - 7 -