Motyw: inteligencja / inteligent - cytaty


It often takes a speaker twice as long
to tell what he thinks as to tell what he knows

mówca często potrzebuje dwa razy więcej czasu,
żeby powiedzieć, co myśli, niż żeby powiedzieć, co wie.

autor: Autor nieznany


It requires a very unusual mind
to undertake the analysis of the obvious

trzeba niezwykłego umysłu, by podjąć się analizy oczywistości.

autor: Autor nieznany


Komputer jest logicznym dalszym rozwinięciem człowieka:
inteligencją bez moralności.

autor: Autor nieznany


Some people have nothing else but experience

niektórzy ludzie nie mają nic prócz doświadczenia.

autor: Autor nieznany


Hope for the best, prepare for the worst

spodziewaj się najlepszego, przygotuj się na najgorsze.

autor: Autor nieznany


Genialność ma granice, głupota jest bezgraniczna.

autor: Autor nieznany


Na nic skrzydła, kiedy móżdżek ptasi.

autor: Autor nieznany


Thought depends on the stomach, but in spite of that, those who have the best stomachs are not the best thinkers

żołądek ma wpływ na myśli człowieka,
jednak ci, co mają najlepsze żołądki,
nie są najlepszymi myślicielami.

autor: Autor nieznany


strona:   - 1 -  - 2 -  - 3 -  - 4 -  - 5 -  - 6 -  - 7 -  - 8 -  - 9 -  - 10 -  - 11 -