inteligencja / inteligent - cytaty

Motyw: inteligencja / inteligent - cytaty


Curiosity is one of the permanent
and certain characteristics of a vigorous intellect

ciekawość jest jedną ze stałych
i pewnych cech wielkiego intelektu.

autor: Autor nieznany


Geniusze widzą świat z innego punktu widzenia niż pozostali ludzie i na tym polega ich tragedia.

autor: Autor nieznany


A scholar who cherishes a love of comfort
is not fit to be deemed a scholar

uczony, który kocha wygodę,
nie jest godzien, by go uważano za uczonego.

autor: Autor nieznany


Obłuda i spryt to dwa najważniejsze składniki
inteligencji głupców.

autor: Autor nieznany


Only the wisest and the stupidest of men never change

tylko najmądrzejsi i najgłupsi z ludzi nigdy się nie zmieniają.

autor: Autor nieznany


Niektórzy wpadają na pomysł z takim impetem, że rozbijają go w puch.

autor: Autor nieznany


Mędrcy są ostrą bronią świata i dlatego nie należy ich pokazywać.

autor: Autor nieznany


Reinkarnacja to ostatnia szansa dla osłów.

autor: Autor nieznany


strona:   - 1 -  - 2 -  - 3 -  - 4 -  - 5 -  - 6 -  - 7 -  - 8 -  - 9 -  - 10 -  - 11 -