śmierć - cytaty

Motyw: śmierć - cytaty


Ave, Caesar, morituri te salutant

witaj, Cezarze, mający umrzeć cię pozdrawiają.

autor: Autor nieznany


Umarli pozostają młodzi.

autor: Anna Seghers


Obojętność to paraliż duszy, to przedwczesna śmierć.

autor: Anton Pawłowicz Czechow


Obojętność jest paraliżem duszy, przedwczesną śmiercią.

autor: Anton Pawłowicz Czechow


Śmierć mogła go przemóc, nie mogła go jednak posiąść na własność.

autor: John Kard. Henry Newman


Człowiek jest ze wszystkich zwierząt najbardziej przesiąknięty sprawami płci - oraz jedynym, który przewiduje śmierć.

autor: John Updike


Et tu Brute contra me!

I ty, Brutusie, przeciw mnie!

autor: Juliusz Cezar


Człowiek rodzi się mięki i słaby a umiera twardy i mocny.

autor: Lao - tsy


strona:   - 1 -  - 2 -  - 3 -  - 4 -  - 5 -  - 6 -  - 7 -  - 8 -  - 9 -  - 10 -  - 11 -  - 12 -  - 13 -  - 14 -  - 15 -  - 16 -  - 17 -  - 18 -  - 19 -