Motyw: kobieta - cytaty


Powiedz wierzącym kobietom, aby opuszczały oczy i strzegły swego wstydu, i nie pokazywały swych wdzięków, i osłaniały piersi, powaby swe ukazując tylko swemu mężowi lub ojcu, teściowi, szwagrom, pasierbom (…)Nie pozwól kobiecie umyślnie tak poruszać

autor: Autor nieznany


Największą złością jest złość niewieścia; (…)wszelka przebiegłość jest znośna, tylko nie przebiegłość kobiety(…), lepiej mieszkać z lwem i ze smokiem niż ze złą niewiastą.
(Eklezjasta)

autor: Autor nieznany


Umiarkowanie to słowo dla kobiet pozbawione sensu.

autor: Plaut


Kobiety są krańcowe: albo lepsze, albo gorsze od mężczyzn.

autor: Jean de la Bruyere


gadatliwe i ciekawskie (o młodych wdowach)

autor: św. Paweł z Tarsu


Niestety!... Bywają kobiety, w których matka uśmierca żonę.

autor: A. Daudet


Istnieją kobiety, które kochają swych mężów taką samą ślepą, marzycielską i zagadkową miłością, jak niektóre zakonnice klasztory.

autor: Marie von Ebner - Eschenbach


Conversation between Adam and Eve must have been difficult
at times because they had nobody to talk about

konwersacja między Adamem i Ewą musiała być czasami trudna, ponieważ nie mieli kogo obmawiać.

autor: Autor nieznany


strona:   - 1 -  - 2 -  - 3 -  - 4 -  - 5 -  - 6 -  - 7 -  - 8 -  - 9 -  - 10 -  - 11 -  - 12 -  - 13 -  - 14 -  - 15 -  - 16 -  - 17 -  - 18 -  - 19 -  - 20 -  - 21 -