Motyw: kobieta - cytaty


Kosmetyka - filozofia kobiet.

autor: Autor nieznany


Kiedy umiera mężczyzna, ostatnie co przestaje się ruszać to serce. Kiedy umiera kobieta - język.

autor: Autor nieznany


Gdyby kobieta ubierała się tylko dla jednego mężczyzny, zabierałoby to jej znacznie mniej czasu.

autor: Autor nieznany


Gdzie mężczyźni są zniewieściali, tam ich rolę odgrywają kobiety.

autor: Autor nieznany


A man is as old as he feels and a woman as old as she looks

mężczyzna ma tyle lat, na ile się czuje, kobieta tyle, na ile wygląda.

autor: Autor nieznany


Bardzo niewielu mężczyzn posiada klucz do serca kobiety,
pozostali obywają się wytrychem.

autor: Autor nieznany


She laughs at everything you say.
Why? Because she has fine teeth

ona śmieje się z wszystkiego, co mówisz.
Dlaczego? Bo ma ładne zęby.

autor: Autor nieznany


My rządzimy światem, a nami kobiety.

autor: Ignacy Krasicki


strona:   - 1 -  - 2 -  - 3 -  - 4 -  - 5 -  - 6 -  - 7 -  - 8 -  - 9 -  - 10 -  - 11 -  - 12 -  - 13 -  - 14 -  - 15 -  - 16 -  - 17 -  - 18 -  - 19 -  - 20 -  - 21 -