mężczyzna - cytaty

Motyw: mężczyzna - cytaty


Bardzo niewielu mężczyzn posiada klucz do serca kobiety,
pozostali obywają się wytrychem.

autor: Autor nieznany


My rządzimy światem, a nami kobiety.

autor: Ignacy Krasicki


Kobieta panuje prośbą, mężczyzna rozkazem,
ona wtedy, kiedy chce, on - kiedy może.

autor: Johann Christian Rost


Gdy mężczyzna utrzymuje kilka samochodów, to jest to dla niego uczuciowy odpowiednik haremu.

autor: John Hallibarton


Dobre kobiety są lepsze niż dobrzy mężczyźni. Złe kobiety są gorsze niż źli mężczyźni.

autor: Marcel Achard


Jeśli mężczyzna robi coś bardzo głupiego, to zawsze z motywów najszlachetniejszych.

autor: Oscar Wilde


A bad woman is a sort of woman a man never gets tired of

Zepsuta kobieta należy do tego rodzaju istot,
których mężczyźni nigdy nie mają dosyć.

autor: Oscar Wilde


Mężczyzn możesz analizować, kobiety tylko podziwiać.

autor: Oscar Wilde


strona:   - 1 -  - 2 -  - 3 -  - 4 -  - 5 -  - 6 -  - 7 -