mężczyzna - cytaty

Motyw: mężczyzna - cytaty


Kobieta jest mądrzejsza od mężczyzny, ale najwięcej rozumu musi zużyć na to, by ukryć ten fakt.

autor: Mary McCarthy


Nic tak nie wzrusza mężczyzny jak łzy kobiety, którą kochać zaczyna, i nic nie drażni go tak, jak łzy kobiety, którą kochać przestaje.

autor: Maryla Wolska


Do wszystkich kobiet mów tak, jakbyś je kochał, a do wszystkich mężczyzn tak, jakby cię nudzili.

autor: Oscar Wilde


Kto jest bardziej niemądry: dziecko, które boi się ciemności, czy mężczyzna, który boi się światła?

autor: Autor nieznany


Everybody knows that man has a lot of faults just as woman has, but it takes the opposite sex to bring them to light

każdy wie, że mężczyzna ma mnóstwo wad, podobnie kobieta, ale trzeba przeciwnej płci, żeby te wady wyszły na jaw.

autor: Autor nieznany


A boy becomes a man when he stops asking his father
for money and requests a loan

chłopiec staje się mężczyzną,
kiedy przestaje prosić ojca o pieniądze,
a domaga się pożyczki.

autor: Autor nieznany


Nie tylko kobiety przekonują się, że z naszej rycerskości został już prawie sam pancerz.

autor: Autor nieznany


Man is always looking for someone to boast to; woman is always looking for a shoulder to put her head on

mężczyzna szuka zawsze kogoś, przed kim może się chwalić;
kobieta szuka ramienia, na którym mogłaby złożyć głowę.

autor: Autor nieznany


strona:   - 1 -  - 2 -  - 3 -  - 4 -  - 5 -  - 6 -  - 7 -