mężczyzna - cytaty

Motyw: mężczyzna - cytaty


Najmniejszy procent męskości posiada stuprocentowy mężczyzna.

autor: Autor nieznany


Kocham mężczyzn nie dlatego, że są mężczyznami, lecz dlatego, że nie są kobietami.

autor: Krystyna


Kobiety są krańcowe: albo lepsze, albo gorsze od mężczyzn.

autor: Jean de la Bruyere


Conversation between Adam and Eve must have been difficult
at times because they had nobody to talk about

konwersacja między Adamem i Ewą musiała być czasami trudna, ponieważ nie mieli kogo obmawiać.

autor: Autor nieznany


Kiedy umiera mężczyzna, ostatnie co przestaje się ruszać to serce. Kiedy umiera kobieta - język.

autor: Autor nieznany


Gdzie mężczyźni są zniewieściali, tam ich rolę odgrywają kobiety.

autor: Autor nieznany


A man is as old as he feels and a woman as old as she looks

mężczyzna ma tyle lat, na ile się czuje, kobieta tyle, na ile wygląda.

autor: Autor nieznany


Prawdziwego mężczyznę poznaje się nie po tym jak zaczyna,
ale po tym jak kończy.

autor: Autor nieznany


strona:   - 1 -  - 2 -  - 3 -  - 4 -  - 5 -  - 6 -  - 7 -