życie - cytaty

Motyw: życie - cytaty


Życie to raj, do którego klucze są w naszych rękach

autor: Fiodor Michajłowicz Dostojewski


Życie jest kwarantanną na drodze do raju.

autor: Karol Juliusz Weber


Niepodobna wejść dwa razy do tej samej rzeki

autor: Heraklit z Efezu


Taniec jest najwznioślejszą, najbardziej wzruszającą, najpiękniejszą ze wszystkich sztuk, bo nie jest tylko prostą interpretacją czy wyobrażeniem życia; jest samym życiem.
Havelock Ellis

autor: Havelock Ellis


Życie jest jak pudełko czekoladek, nigdy nie wiesz co dostaniesz.

autor: Forrest Gump


Jaka szkoda, że tak krótki jest czas między okresami, gdy jest się za młodym, a gdy jest się za starym.

autor: Autor nieznany


Zbyt stary jestem, by tylko się bawić,
zbyt młody jeszcze, by nie pragnąć niczego.

autor: Autor nieznany


Do all the work you can:
that is the whole philosophy of a good life

pracuj tyle, ile możesz: oto cała filozofia dobrego życia.

autor: Autor nieznany


strona:   - 1 -  - 2 -  - 3 -  - 4 -  - 5 -  - 6 -  - 7 -  - 8 -  - 9 -  - 10 -  - 11 -  - 12 -  - 13 -  - 14 -  - 15 -  - 16 -  - 17 -  - 18 -  - 19 -  - 20 -  - 21 -  - 22 -  - 23 -  - 24 -  - 25 -  - 26 -  - 27 -  - 28 -  - 29 -  - 30 -  - 31 -