życie - cytaty

Motyw: życie - cytaty


Życie jest chwilą wieczności.

autor: Platon Plutarch


Navigare necesse est,
vivere non est necesse

Żeglowanie jest koniecznością,
życie koniecznością nie jest.

autor: Plutarch


Wieczna przemiana,
która się w nas dokonywa,
to jest życie.

autor: Pola Gojawiczyńska


Młodość nie jest rozdziałem wyrwanym z życia ani przedmową do książki bez powiązania z całością. Jest wprowadzeniem do całej reszty(…) jest fundamentem, na którym ma się oprzeć budowla całego życia.

autor: Jakub Alberione


Na świecie istnieje jedyna rzecz warta życia: bezgranicznie kochać istotę, która kocha nas bezgranicznie.

autor: Francois Mauriac


Niestety!... Bywają kobiety, w których matka uśmierca żonę.

autor: A. Daudet


There is no cure for birth and death
save to enjoy the interval

nie ma lekarstwa na urodziny i śmierć,
pozostaje cieszyć się tym, co pomiędzy.

autor: Autor nieznany


The first half our life is usually ruined by our parents, and the second by our children

pierwszą połowę naszego życia zwykle marnują nam nasi rodzice, a drugą nasze dzieci.

autor: Autor nieznany


strona:   - 1 -  - 2 -  - 3 -  - 4 -  - 5 -  - 6 -  - 7 -  - 8 -  - 9 -  - 10 -  - 11 -  - 12 -  - 13 -  - 14 -  - 15 -  - 16 -  - 17 -  - 18 -  - 19 -  - 20 -  - 21 -  - 22 -  - 23 -  - 24 -  - 25 -  - 26 -  - 27 -  - 28 -  - 29 -  - 30 -  - 31 -