podróż / droga - cytaty

Motyw: podróż / droga - cytaty


Po co komu droga która nie prowadzi do świątyni?

autor: M. Niewalda


Visits always give pleasure:
if not the coming, then the going

wizyty zawsze sprawiają przyjemność:
jeśli nie wtedy, gdy się zaczynają,
to przynajmniej wtedy, gdy się kończą.

autor: Autor nieznany


Trudno jest iść przez życie
wieloma drogami jednocześnie.

autor: Pitagoras


Używaj świata, póki służą lata.

autor: Przysłowie


Pan kieruje krokami człowieka, jakżeby człowiek pojął własną drogę?

autor: Prz 20,24


Bo drogi ludzkie - przed oczyma Pana, On widzi wszystkie ich ścieżki.

autor: Prz 5,21


Przygoda nigdy sama nie przyjdzie.

autor: Przysłowie


Doskonałość to norma niebios, tylko pragnienie doskonałości to norma człowieka.

autor: Johann Wolfgang von Goethe


strona:   - 1 -  - 2 -  - 3 -  - 4 -  - 5 -  - 6 -  - 7 -  - 8 -  - 9 -  - 10 -