artysta - cytaty

Motyw: artysta - cytaty


Non omnis moriar nie wszystek umrę.

autor: Horacy


Exegi monumentum aere perennius zbudowałem pomnik trwalszy od spiżu.

autor: Horacy


Tylko wielka świętość, prawdziwie wielka, odnajduje mowę sztuki.

autor: Jerzy Zawieyski


Gdybym chciał opowiedzieć słowami wszystko to, co miałem zamiar wyrazić w powieści, to musiałbym napisać tę samą powieść, którą napisałem, od początku.

autor: Lew Mikołajewicz Tołstoj


Kariera artysty podobna jest karierze kurtyzany, najpierw dla własnej przyjemności, później dla przyjemności innych, a w końcu dla pieniędzy.

autor: Marcel Achard


Artysta jest źródłem dzieła. Dzieło jest źródłem artysty.

autor: Martin Heidegger


Daję słowo,
zatem ja już przeszło czterdzieści lat mówię prozą,
nie mając o tym żywnego pojęcia!

autor: Molier


When the public describe a work as grossly immoral,
they mean that the artist has said
or made a beautiful thing that is true.

Kiedy publiczność określa jakieś dzieło jako niemoralne,
to znaczy, że artysta powiedział lub stworzył piękną rzecz, k

autor: Oscar Wilde


strona:   - 1 -  - 2 -  - 3 -  - 4 -  - 5 -  - 6 -  - 7 -