Motyw: człowiek - cytaty


Jeżeli żyjesz, nie stawszy się ojcem, to umrzesz, nie będąc człowiekiem.

autor: Przysłowie rosyjskie


Sumienie jest najtajniejszym ośrodkiem i sanktuarium człowieka, gdzie przebywa on sam z Bogiem, którego głos w jego wnętrzu rozbrzmiewa.

autor: Autor nieznany


The Negro, thanks to his temperament,
appears to make the greatest amount of
happiness out of the smallest capital

Murzyn, dzięki swojemu temperamentowi,
zdaje się uzyskiwać największą ilość szczęścia
z najmniejszego kapitału.

autor: Autor nieznany


The true snob is a man who is afraid to admit
that he is bored when he is bored

prawdziwy snob to człowiek, który boi się przyznać,
że jest znudzony, kiedy się nudzi.

autor: Autor nieznany


Jeszcze nie było geniusza bez domieszki szaleństwa.

autor: Autor nieznany


Świnia świni świni nieświadomie. Człowiek świadomie.

autor: Autor nieznany


Everyone is a moon and has a dark side
which he doesn`t show to anybody

każdy jest księżycem i ma ciemną stronę,
której nie pokazuje nikomu.

autor: Autor nieznany


Wielki człowiek jest wielki nawet w dolinie.
Mały jest mały nawet na szczycie góry.

autor: Autor nieznany


strona:   - 1 -  - 2 -  - 3 -  - 4 -  - 5 -  - 6 -  - 7 -  - 8 -  - 9 -  - 10 -  - 11 -  - 12 -  - 13 -  - 14 -  - 15 -  - 16 -  - 17 -  - 18 -  - 19 -  - 20 -  - 21 -  - 22 -  - 23 -  - 24 -  - 25 -  - 26 -  - 27 -  - 28 -  - 29 -  - 30 -  - 31 -  - 32 -  - 33 -  - 34 -  - 35 -  - 36 -  - 37 -  - 38 -  - 39 -  - 40 -  - 41 -  - 42 -  - 43 -  - 44 -  - 45 -  - 46 -  - 47 -  - 48 -  - 49 -  - 50 -  - 51 -  - 52 -  - 53 -  - 54 -  - 55 -  - 56 -