człowiek - cytaty

Motyw: człowiek - cytaty


To ledwo jeden krok dla człowieka,
lecz olbrzymi krok dla ludzkości.

autor: Neil Armstrong


Egoizm nie polega na tym, że żyje się tak, jak się chce, lecz na żądaniu od innych, by żyli tak, jak my chcemy.

autor: Oscar Wilde


Ecce homo

Oto człowiek.

autor: Piłat


Homo homini lupus est

Człowiek człowiekowi jest wilkiem.

autor: Plaut


Człowiek jest miarą wszechrzeczy.

autor: Protagoras z Abdery


Dopiero w samotności człowiek jest naprawdę sobą

autor: Jos Ortega y Gasset


Cóż za dziwną naturę ma człowiek! Wyobraża sobie mianowicie, że cierpienia, które sam znosi, są ogromne, a te, które zadaje – znikome. Jedne bowiem sam odczuwa, drugich zaś nie.

autor: P. Bayle


Aby istnieć, człowiek musi się buntować.

autor: Albert Camus


strona:   - 1 -  - 2 -  - 3 -  - 4 -  - 5 -  - 6 -  - 7 -  - 8 -  - 9 -  - 10 -  - 11 -  - 12 -  - 13 -  - 14 -  - 15 -  - 16 -  - 17 -  - 18 -  - 19 -  - 20 -  - 21 -  - 22 -  - 23 -  - 24 -  - 25 -  - 26 -  - 27 -  - 28 -  - 29 -  - 30 -  - 31 -  - 32 -  - 33 -  - 34 -  - 35 -  - 36 -  - 37 -  - 38 -  - 39 -  - 40 -  - 41 -  - 42 -  - 43 -  - 44 -  - 45 -  - 46 -  - 47 -  - 48 -  - 49 -  - 50 -  - 51 -  - 52 -  - 53 -  - 54 -  - 55 -  - 56 -