Motyw: człowiek - cytaty


Wszyscy bowiem jesteście synami światłości i synami dnia.

autor: 1 Tes 5,5


Kto nie był ani razu człowiekiem, temu człowiek nic nie pomoże.

autor: Adam Mickiewicz


Kiedy pierwszy raz wnidę w jakie zgromadzenie,
By poznać ludzi zważam pierwsze ich spojrzenie.
Rozsądni spojrzą najprzód na mą nogę prawą
Głupi naprzód na lewą, którą mam kulawą.

autor: Adam Mickiewicz


Człowieku! gdybyś wiedział, jaka twoja władza! -
Jeśli zapomnę o nich, Ty, Boże na niebie, zapomnij o mnie!

autor: Adam Mickiewicz


Lektura listów Grzegorza Wielkiego budzi bardzo głęboki szacunek dla mądrości, sprawiedliwości, łagodności, tolerancji, energii tego papieża.

autor: Adolf Harnack


Kto chce zdobyć człowieka, musi dać w zastaw swoje serce.

autor: Adolf Kolping


To nie przysięga sprawia,
że wierzymy człowiekowi,
ale człowiek - że wierzymy przysiędze.

autor: Ajschylos


Taki jest świat: każdemu się wydaje, że jest lepszy od sąsiada.

autor: Alain - Rene Lesage


strona:   - 1 -  - 2 -  - 3 -  - 4 -  - 5 -  - 6 -  - 7 -  - 8 -  - 9 -  - 10 -  - 11 -  - 12 -  - 13 -  - 14 -  - 15 -  - 16 -  - 17 -  - 18 -  - 19 -  - 20 -  - 21 -  - 22 -  - 23 -  - 24 -  - 25 -  - 26 -  - 27 -  - 28 -  - 29 -  - 30 -  - 31 -  - 32 -  - 33 -  - 34 -  - 35 -  - 36 -  - 37 -  - 38 -  - 39 -  - 40 -  - 41 -  - 42 -  - 43 -  - 44 -  - 45 -  - 46 -  - 47 -  - 48 -  - 49 -  - 50 -  - 51 -  - 52 -  - 53 -  - 54 -  - 55 -  - 56 -