Motyw: człowiek - cytaty


Człowiek jest obywatelem dwóch światów. Wchodząc na drabinę Darwina (drabinę ewolucji biologicznej), zszedł równocześnie z drabiny Jakuba drabiny duchowego pochodzenia od Boga.

autor: Joachim Illies


Błądzi człowiek, póki dąży.

autor: Johann Wolfgang von Goethe


Najpierw poucz siebie, a potem niech cię pouczają inni.

autor: Johann Wolfgang von Goethe


Staraj się być człowiekiem, który zaczyna swoje życie.

autor: Johhanes Eckhart


Ludzie nie są gorsi niż dawniej, tylko sprawozdawczość na temat ich poczynań jest obecnie dokładniejsza.

autor: John Boynton Priestley


Nie módlcie się o łatwe życie. Módlcie się, żebyście byli silniejszymi ludźmi.

autor: John Fitzgerald Kennedy


Człowiek jest ze wszystkich zwierząt najbardziej przesiąknięty sprawami płci - oraz jedynym, który przewiduje śmierć.

autor: John Updike


Walkę stworzyła przyroda,
nienawiść wynalazł człowiek.

autor: Karel apek


strona:   - 1 -  - 2 -  - 3 -  - 4 -  - 5 -  - 6 -  - 7 -  - 8 -  - 9 -  - 10 -  - 11 -  - 12 -  - 13 -  - 14 -  - 15 -  - 16 -  - 17 -  - 18 -  - 19 -  - 20 -  - 21 -  - 22 -  - 23 -  - 24 -  - 25 -  - 26 -  - 27 -  - 28 -  - 29 -  - 30 -  - 31 -  - 32 -  - 33 -  - 34 -  - 35 -  - 36 -  - 37 -  - 38 -  - 39 -  - 40 -  - 41 -  - 42 -  - 43 -  - 44 -  - 45 -  - 46 -  - 47 -  - 48 -  - 49 -  - 50 -  - 51 -  - 52 -  - 53 -  - 54 -  - 55 -  - 56 -