Motyw: człowiek - cytaty


Etiquette requires us to admire the human race

etykieta wymaga od nas, abyśmy podziwiali rodzaj ludzki.

autor: Autor nieznany


Few people are famous for what they have not done

niewielu ludzi znanych jest z tego, czego nie zrobili.

autor: Autor nieznany


Wymowa oczu ma swoje tajemnice, za które trzeba płacić.

autor: Autor nieznany


You may be sure that when a man begins
to call himself a "realist",
he is preparing to do something
he is secretly ashamed of doing

możesz być pewien,
że kiedy ktoś zaczyna nazywać siebie "realistą",
zamierza zrobić coś, czego

autor: Autor nieznany


Wielu powstało z gliny,
z której trudno coś ulepić.

autor: Autor nieznany


He who says there is no such thing as an honest man,
you may be sure is himself a knave

ten, kto mówi, że nie ma uczciwych ludzi,
na pewno sam jest szubrawcem.

autor: Autor nieznany


Ignoranci są wszechstronni.

autor: Autor nieznany


Gdyby ludzie myśleli o tym, co mówią, to nie mówiliby tego, co myślą.

autor: Autor nieznany


strona:   - 1 -  - 2 -  - 3 -  - 4 -  - 5 -  - 6 -  - 7 -  - 8 -  - 9 -  - 10 -  - 11 -  - 12 -  - 13 -  - 14 -  - 15 -  - 16 -  - 17 -  - 18 -  - 19 -  - 20 -  - 21 -  - 22 -  - 23 -  - 24 -  - 25 -  - 26 -  - 27 -  - 28 -  - 29 -  - 30 -  - 31 -  - 32 -  - 33 -  - 34 -  - 35 -  - 36 -  - 37 -  - 38 -  - 39 -  - 40 -  - 41 -  - 42 -  - 43 -  - 44 -  - 45 -  - 46 -  - 47 -  - 48 -  - 49 -  - 50 -  - 51 -  - 52 -  - 53 -  - 54 -  - 55 -  - 56 -