Motyw: człowiek - cytaty


Człowiek tam wychodzi na jaw, gdzie nikną jego własne korzyści.

autor: Andr Kamninski


Ludzie są jak kwiaty: stworzeni do tego, aby się rozwijać.

autor: Andr Lige


Człowiek ma dar kochania, lecz także dar cierpienia.

autor: Antoine de Saint - Exupry


Człowiek na ziemi jest celem dla ukrytych strzelców.

autor: Antoine de Saint - Exupry


Człowiek odkrywa siebie, kiedy zmierzy się z przeszkodami.

autor: Antoine de Saint - Exupry


Zmuś ich, aby wspólnie budowali wieżę, a uczynisz ich braćmi. Ale jeśli chcesz, aby się znienawidzili, rzuć im ziarno.

autor: Antoine de Saint - Exupry


Zależność człowieka od okoliczności
jest w gruncie rzeczy zależnością od samego siebie.

autor: Antonio Labriola


Jak człowiek dźwiga własne ciało, a ciężaru jego nie czuje, tak nie dostrzega własnych błędów.

autor: Arthur Schopenhauer


strona:   - 1 -  - 2 -  - 3 -  - 4 -  - 5 -  - 6 -  - 7 -  - 8 -  - 9 -  - 10 -  - 11 -  - 12 -  - 13 -  - 14 -  - 15 -  - 16 -  - 17 -  - 18 -  - 19 -  - 20 -  - 21 -  - 22 -  - 23 -  - 24 -  - 25 -  - 26 -  - 27 -  - 28 -  - 29 -  - 30 -  - 31 -  - 32 -  - 33 -  - 34 -  - 35 -  - 36 -  - 37 -  - 38 -  - 39 -  - 40 -  - 41 -  - 42 -  - 43 -  - 44 -  - 45 -  - 46 -  - 47 -  - 48 -  - 49 -  - 50 -  - 51 -  - 52 -  - 53 -  - 54 -  - 55 -  - 56 -