człowiek - cytaty

Motyw: człowiek - cytaty


Prócz świata największą zagadką dla człowieka jest drugi człowiek.

autor: Karol Irzykowski


Człowiek szlachetny nie szafuje obietnicami, lecz czyni więcej niż przyrzekł.

autor: Konfucjusz


Im większy człowiek, tym głębsza jego miłość.

autor: Leonardo da Vinci


Miłość fałszuje obraz świata. Ukazuje go dobrym mimo wszystko.

autor: Maria Dąbrowska


Wobec powszechnej niepewności nic nie jest ważne, prócz być.
Być więcej. Być lepiej. Nie zjadać bliźniego jak siebie samego. Być z kwadratury koła. Być z koła do drogi. Być drogą i nawijać siebie na wszystkie koła.

autor: Marian Piechal


Istota bytu ludzkiego zawarta jest w jego egzystencji.

autor: Martin Heidegger


Szukać prawdy, kochać piękno, chcieć dobra, czynić najlepsze - to zadanie i cel człowieka.

autor: Moses Mendelssohn


It is absurd to divide people into good and bad.
People are either charming or tedious

To absurd dzielić ludzi na dobrych i złych.
Ludzie są albo czarujący, albo nudni.

autor: Oscar Wilde


strona:   - 1 -  - 2 -  - 3 -  - 4 -  - 5 -  - 6 -  - 7 -  - 8 -  - 9 -  - 10 -  - 11 -  - 12 -  - 13 -  - 14 -  - 15 -  - 16 -  - 17 -  - 18 -  - 19 -  - 20 -  - 21 -  - 22 -  - 23 -  - 24 -  - 25 -  - 26 -  - 27 -  - 28 -  - 29 -  - 30 -  - 31 -  - 32 -  - 33 -  - 34 -  - 35 -  - 36 -  - 37 -  - 38 -  - 39 -  - 40 -  - 41 -  - 42 -  - 43 -  - 44 -  - 45 -  - 46 -  - 47 -  - 48 -  - 49 -  - 50 -  - 51 -  - 52 -  - 53 -  - 54 -  - 55 -  - 56 -