Motyw: człowiek - cytaty


Strzeż się maski człowieka, który nazbyt otwarcie chce ci ukazać swoje oblicze.

autor: Panti


Dobry człowiek woli sam cierpieć, niż na cierpienia drugich patrzeć.

autor: Piotr Skarga


Jeśli ktoś ma siłę zwyciężania samego siebie, może wierzyć, że urodził się do wielkich rzeczy.

autor: Autor nieznany


Trudno ulżyć obciążonym dziedzicznie.

autor: Autor nieznany


Twoja ludzka wolność zobowiązuje cię do czynienia dobra.

autor: Autor nieznany


Za wiele rozrywek i za wiele pracy
w jednakowy sposób wyczerpują i wysuszają nasz umysł.

autor: Autor nieznany


Swoje trzy grosze każdy uważa za najlepszą monetę.

autor: Autor nieznany


The reasonable man adapts himself to the world;
the unreasonable man persists in trying to adapt the world to himself. Therefore all progress depends on the unreasonable man

rozsądny człowiek przystosowuje się do świata;
nierozsądny czło

autor: Autor nieznany


strona:   - 1 -  - 2 -  - 3 -  - 4 -  - 5 -  - 6 -  - 7 -  - 8 -  - 9 -  - 10 -  - 11 -  - 12 -  - 13 -  - 14 -  - 15 -  - 16 -  - 17 -  - 18 -  - 19 -  - 20 -  - 21 -  - 22 -  - 23 -  - 24 -  - 25 -  - 26 -  - 27 -  - 28 -  - 29 -  - 30 -  - 31 -  - 32 -  - 33 -  - 34 -  - 35 -  - 36 -  - 37 -  - 38 -  - 39 -  - 40 -  - 41 -  - 42 -  - 43 -  - 44 -  - 45 -  - 46 -  - 47 -  - 48 -  - 49 -  - 50 -  - 51 -  - 52 -  - 53 -  - 54 -  - 55 -  - 56 -