Motyw: człowiek - cytaty


Bo dobry człowiek w mętnych zdarzeń tłumie
Prawdziwą ścieżkę zawsze znaleźć umie.

autor: Johann Wolfgang von Goethe


Doskonałość jest miarą nieba, dążenie do doskonałości miarą człowieka.

autor: Johann Wolfgang von Goethe


Najważniejszą godziną jest zawsze ta obecna! Najważniejszym człowiekiem jest zawsze ten, który akurat stoi przede mną! Dziełem najkonieczniejszym jest zawsze miłość!

autor: Johhanes Eckhart


Człowiek potrzebuje drugiego człowieka więcej niż chleba i wody.

autor: Josef Rattner


Człowieka, która czyta poezję, jest trudniej złamać niż tego, który jej nie czyta.

autor: Josif Brodski


Człowieku - jeśli stworzyłem ciebie, to może po to,
Aby się lepiej w tym wszystkim rozeznać.
i żebym mógł istnieć w ciele - Ja, który nie mam ani rąk, ani twarzy.

autor: Jules Supervielle


No cóż - radźcie sobie jakoś z waszym istnieniem, z waszą drgającą miłością. Dostaliście przecież ręce i mózg, aby urządzić świat na modlę waszych życzeń.

autor: Jules Supervielle


Jam jest posąg człowieka na posągu świata.

autor: Juliusz Słowacki


strona:   - 1 -  - 2 -  - 3 -  - 4 -  - 5 -  - 6 -  - 7 -  - 8 -  - 9 -  - 10 -  - 11 -  - 12 -  - 13 -  - 14 -  - 15 -  - 16 -  - 17 -  - 18 -  - 19 -  - 20 -  - 21 -  - 22 -  - 23 -  - 24 -  - 25 -  - 26 -  - 27 -  - 28 -  - 29 -  - 30 -  - 31 -  - 32 -  - 33 -  - 34 -  - 35 -  - 36 -  - 37 -  - 38 -  - 39 -  - 40 -  - 41 -  - 42 -  - 43 -  - 44 -  - 45 -  - 46 -  - 47 -  - 48 -  - 49 -  - 50 -  - 51 -  - 52 -  - 53 -  - 54 -  - 55 -  - 56 -