Motyw: człowiek - cytaty


A great man is he who has not lost the heart of a child

wielkim człowiekiem jest ten, kto nie zatracił serca dziecka.

autor: Autor nieznany


A man who is going to commit an inhuman act
excuses himself by saying "I`m only human after all"

człowiek, który zamierza popełnić jakiś nieludzki czyn,
usprawiedliwia się, mówiąc "Jestem w końcu tylko człowiekiem".

autor: Autor nieznany


A man who knows he is a fool is not a great fool

człowiek, który wie, że jest głupcem, nie jest taki głupi.

autor: Autor nieznany


Nie wystarczy urodzić się człowiekiem, trzeba jeszcze nim być.

autor: Autor nieznany


Only a small man boasts of his achievements
and only an ignorant boasts of his knowledge

tylko mały człowiek chełpi się swymi osiągnięciami
i tylko ignorant chwali się swoją wiedzą.

autor: Autor nieznany


Nienawidzę złego człowieka, który mówi coś dobrego.

autor: Autor nieznany


Blessed is the man who, having nothing to say,
abstains from giving us wordy evidence of the fact

błogosławiony niech będzie człowiek,
który nie mając nic do powiedzenia,
powstrzymuje się od dania nam słownego dowodu na to.

autor: Autor nieznany


Satyryk: facet rzucający się na czołgi nonsensu z butelką atramentu.

autor: Autor nieznany


strona:   - 1 -  - 2 -  - 3 -  - 4 -  - 5 -  - 6 -  - 7 -  - 8 -  - 9 -  - 10 -  - 11 -  - 12 -  - 13 -  - 14 -  - 15 -  - 16 -  - 17 -  - 18 -  - 19 -  - 20 -  - 21 -  - 22 -  - 23 -  - 24 -  - 25 -  - 26 -  - 27 -  - 28 -  - 29 -  - 30 -  - 31 -  - 32 -  - 33 -  - 34 -  - 35 -  - 36 -  - 37 -  - 38 -  - 39 -  - 40 -  - 41 -  - 42 -  - 43 -  - 44 -  - 45 -  - 46 -  - 47 -  - 48 -  - 49 -  - 50 -  - 51 -  - 52 -  - 53 -  - 54 -  - 55 -  - 56 -