Motyw: człowiek - cytaty


It often takes a speaker twice as long
to tell what he thinks as to tell what he knows

mówca często potrzebuje dwa razy więcej czasu,
żeby powiedzieć, co myśli, niż żeby powiedzieć, co wie.

autor: Autor nieznany


Some people have nothing else but experience

niektórzy ludzie nie mają nic prócz doświadczenia.

autor: Autor nieznany


The right man in the right place

właściwy człowiek na właściwym miejscu.

autor: Autor nieznany


The test of good manners is being able to put up with bad ones

sprawdzianem dobrych manier jest zdolność znoszenia złych manier.

autor: Autor nieznany


Ekspert to człowiek, który przestał myśleć - on wie.

autor: Autor nieznany


Egotist: a man who tells you those things about himself
which you intended to tell him about yourself

egotysta: człowiek, który mówi ci o sobie takie
rzeczy, jakie ty o sobie zamierzałeś powiedzieć jemu.

autor: Autor nieznany


Większość ludzi nie posiada kwalifikacji do życia.

autor: Autor nieznany


Filozofowie żyją na księżycu.

autor: Autor nieznany


strona:   - 1 -  - 2 -  - 3 -  - 4 -  - 5 -  - 6 -  - 7 -  - 8 -  - 9 -  - 10 -  - 11 -  - 12 -  - 13 -  - 14 -  - 15 -  - 16 -  - 17 -  - 18 -  - 19 -  - 20 -  - 21 -  - 22 -  - 23 -  - 24 -  - 25 -  - 26 -  - 27 -  - 28 -  - 29 -  - 30 -  - 31 -  - 32 -  - 33 -  - 34 -  - 35 -  - 36 -  - 37 -  - 38 -  - 39 -  - 40 -  - 41 -  - 42 -  - 43 -  - 44 -  - 45 -  - 46 -  - 47 -  - 48 -  - 49 -  - 50 -  - 51 -  - 52 -  - 53 -  - 54 -  - 55 -  - 56 -