człowiek - cytaty

Motyw: człowiek - cytaty


You can`t tell an honest man from a rogue,
at least not at the first sight

nie można odróżnić porządnego człowieka od łotra,
przynajmniej na pierwszy rzut oka.

autor: Autor nieznany


Idol - to ideolog, z którym nie można dyskutować.

autor: Autor nieznany


We are always bored by those whom we bore

zawsze nudzą nas ci, których my nudzimy.

autor: Autor nieznany


When people agree with me I always feel
that I must be wrong

kiedy ludzie zgadzają się ze mną,
to zawsze czuję, że muszę się mylić.

autor: Autor nieznany


Pesymista: optymista z praktyką życiową.

autor: Autor nieznany


An ordinary man would rather read the life of the cruellest pirate
that ever lived than that of the wisest philosopher

zwykły człowiek chętniej przeczyta biografię najokrutniejszego pirata, jaki kiedykolwiek żył na świecie, niż żywot najmędrs

autor: Autor nieznany


Nigdy nie powinno się liczyć na aprobatę ludzi: dziś wznoszą łuki tryumfalne a jutro z tych samych powodów skazują człowieka.

autor: Autor nieznany


Ludzie boją się tego, czego nie rozumieją.

autor: Autor nieznany


strona:   - 1 -  - 2 -  - 3 -  - 4 -  - 5 -  - 6 -  - 7 -  - 8 -  - 9 -  - 10 -  - 11 -  - 12 -  - 13 -  - 14 -  - 15 -  - 16 -  - 17 -  - 18 -  - 19 -  - 20 -  - 21 -  - 22 -  - 23 -  - 24 -  - 25 -  - 26 -  - 27 -  - 28 -  - 29 -  - 30 -  - 31 -  - 32 -  - 33 -  - 34 -  - 35 -  - 36 -  - 37 -  - 38 -  - 39 -  - 40 -  - 41 -  - 42 -  - 43 -  - 44 -  - 45 -  - 46 -  - 47 -  - 48 -  - 49 -  - 50 -  - 51 -  - 52 -  - 53 -  - 54 -  - 55 -  - 56 -