przyjaźń - cytaty

Motyw: przyjaźń - cytaty


Acquaintance: a person whom we know well enough
to borrow from but not well enough to lend to

znajomy: ktoś, kogo znamy dostatecznie dobrze, żeby od niego
pożyczać, ale niewystarczająco dobrze, żeby jemu pożyczać.

autor: Autor nieznany


Przyjaźń jest wzajemną zależnością, która opiera się na wzajemnej niezależności.

autor: Autor nieznany


Musisz sam poznać swoje wady, gdyż przyjaciele ci o nich nie powiedzą, ponieważ nie chcą cię zranić a twoi nieprzyjaciele, ponieważ się z nich cieszą.

autor: Autor nieznany


Skoro już dusze swoje uświęciliście, umiłujcie gorąco jedni drugich czystym sercem.

autor: 1 p 1,22


Razem młodzi przyjaciele!...
W szczęściu wszystkiego są wszystkich cele,
Jednością silni, rozumni szałem,
Razem młodzi przyjaciele!...

autor: Adam Mickiewicz


Znali się z sobą niedługo, lecz wiele.

autor: Adam Mickiewicz


Przyjaciele nie są zainteresowani burzami,
które przeżywasz, ale chętnie korzystają z twego statku.

autor: Albert Camus


Z przyjaźnią sprawa nie jest raka prosta. Długo i z trudem sieją zdobywa, ale kiedy się już przyjaźń posiadło, nie sposób się od niej uwolnić, trzeba stawić czoła.

autor: Albert Camus


strona:   - 1 -  - 2 -  - 3 -  - 4 -  - 5 -  - 6 -  - 7 -  - 8 -  - 9 -  - 10 -  - 11 -  - 12 -  - 13 -  - 14 -  - 15 -