religia / wiara - cytaty

Motyw: religia / wiara - cytaty


Dałem jej czas, by się mogła nawrócić.

autor: Apokalipsa wg św. Jana 2,21


Gdyby od świętości ludzi zależała świętość Kościoła, dawno Kościół by zniknął.

autor: Jerzy Zawieyski


Jeżeli ktoś uważa się za człowieka religijnego, lecz łudząc serce swoje nie powściąga swego języka, to pobożność jego pozbawiona jest podstaw.

autor: Jk 1,26


Widzicie, że człowiek dostępuje usprawiedliwienia na podstawie uczynków, a nie samej tylko wiary.

autor: Jk 2,24


Tak jak ciało bez ducha jest martwe, tak też jest martwa wiara bez uczynków.

autor: Jk 2,26


Nie módlcie się o łatwe życie. Módlcie się, żebyście byli silniejszymi ludźmi.

autor: John Fitzgerald Kennedy


Wielu chwali religię aż do tego momentu, kiedy samemu trzeba być religijnym.

autor: John Kard. Henry Newman


Wiara jest światłem, które zapala się od światła.

autor: Julien Green


strona:   - 1 -  - 2 -  - 3 -  - 4 -  - 5 -  - 6 -  - 7 -  - 8 -  - 9 -  - 10 -  - 11 -  - 12 -  - 13 -  - 14 -  - 15 -  - 16 -  - 17 -  - 18 -  - 19 -  - 20 -  - 21 -  - 22 -  - 23 -  - 24 -  - 25 -  - 26 -  - 27 -  - 28 -  - 29 -  - 30 -  - 31 -  - 32 -  - 33 -  - 34 -  - 35 -  - 36 -  - 37 -  - 38 -  - 39 -  - 40 -  - 41 -  - 42 -