Motyw: religia / wiara - cytaty


Przed Twe ołtarze zanosim błaganie,
Ojczyznę wolną racz wrócić, Panie.

autor: Alojzy Feliński


Im bardziej człowiek się nawraca, tym łatwiej zauważa nie nawrócone strefy swego życia.

autor: Andrzej Madej


Z pewnością Kościół
nie jest już centrum świata,
ale staje się coraz bardziej
jego sumieniem.

autor: Andr Frossard


Ze wszystkich darów, które ofiarował mi chrystianizm, Eucharystia wydaje mi się najpiękniejszym.

autor: Andr Frossard


Przyjdź Królestwo Twoje...
A jeśli niemożliwe jest Królestwo Twoje
jeśli zadepczą je buty ledwie zakiełkuje
ukaż nam ranę Twojego boku
krzyż biały
Papieża w skrwawionej sutannie

autor: Anna Kamieńska


Jeśli chcesz widzieć Pana, patrz uważnie na stworzenie. Nie odrzucaj go; nie rozmyślaj nad nim. Po prostu patrz.

autor: Anthony de Mello SJ


Niewierzący myli się co do życia pozagrobowego, wierzący - co do życia doczesnego.

autor: Antoine Rivarol


Nie spodziewajcie się niczego po człowieku, który pracuje wyłącznie dla potrzeb własnego życia, a nie dla swego trwania w wieczności.

autor: Antoine de Saint - Exupry


strona:   - 1 -  - 2 -  - 3 -  - 4 -  - 5 -  - 6 -  - 7 -  - 8 -  - 9 -  - 10 -  - 11 -  - 12 -  - 13 -  - 14 -  - 15 -  - 16 -  - 17 -  - 18 -  - 19 -  - 20 -  - 21 -  - 22 -  - 23 -  - 24 -  - 25 -  - 26 -  - 27 -  - 28 -  - 29 -  - 30 -  - 31 -  - 32 -  - 33 -  - 34 -  - 35 -  - 36 -  - 37 -  - 38 -  - 39 -  - 40 -  - 41 -  - 42 -