religia / wiara - cytaty

Motyw: religia / wiara - cytaty


Tylko ten, kto w cierpliwości trwa przed milczącym Bogiem - a może trzeba będzie trwać bardzo długo - modli się prawdziwie.

autor: Josef Kard. Ratzinger


Modlić się to próbować uświadomić sobie obecność Boga i z tą świadomością dać Mu odpowiedź. To próba wzniesienia umysłu i serca do Boga.

autor: Kard. George Basil Hume


Chroń, Panie, wątłą mojej duszy zieleń,
Od podeptania i martwych spopieleń,
Abym wśród życia Ostatniej Wieczerzy
Czuł jej aromat balsamiczny, świeży.

autor: Leopold Staff


Kazania, które są świadectwem, najczęściej wzbudzają tęsknotę za Bogiem, a nie tylko za poprawnym czy przyzwoitym życiem.

autor: Ludmila Puzanowska


Wierny patrzy z pokorą, niewierny z pychą.

autor: Lulio


Mieć wiarę żywą, to znaczy zostać przez nią oślepionym tak, by mogła nas prowadzić.

autor: Madeleine Delbrer


Szczęście innych ludzi zachwyca dlatego,
że w nie wierzymy.

autor: Marcel Proust


U nas nieraz tak bywa, że im co mniej święte, tym więcej poświęcone.

autor: Maria Dąbrowska


strona:   - 1 -  - 2 -  - 3 -  - 4 -  - 5 -  - 6 -  - 7 -  - 8 -  - 9 -  - 10 -  - 11 -  - 12 -  - 13 -  - 14 -  - 15 -  - 16 -  - 17 -  - 18 -  - 19 -  - 20 -  - 21 -  - 22 -  - 23 -  - 24 -  - 25 -  - 26 -  - 27 -  - 28 -  - 29 -  - 30 -  - 31 -  - 32 -  - 33 -  - 34 -  - 35 -  - 36 -  - 37 -  - 38 -  - 39 -  - 40 -  - 41 -  - 42 -