Motyw: religia / wiara - cytaty


Wyparł się jak święty Piotr Chrystusa.

autor: Przysłowie


W kościele ksiądz, a za kościołem człowiek.

autor: Przysłowie


Wiara jak dusza:
raz utracona nieprzywrócona.

autor: Przysłowie


Wiara nie leży w gębie, ale w sercu.

autor: Przysłowie


Święci są prawdziwymi ludźmi, młodszymi braćmi Zbawiciela. Ku nim wędrujemy zawsze, przez całe życie zbliżamy się do nich każdym dobrym uczynkiem, każdą odważną myślą i wszelką miłością.

autor: Hermann Hesse


Vanitas vanitatum et omnia vanitas.

Marność nad marnościami i wszystko marność.

autor: Kohelet


Najpiękniejszym dziękczynieniem za dary Boże jest przekazywanie tych darów bliźnim.

autor: Michael kard. Faulhaber


Istnieją ludzie, którzy tak odmawiają modlitwę, że ich słowa lśnią same przez się jak kamień szlachetny. A drugich słowa są jak okna: same przez się nie świecą, lecz wpuszczają i rozsiewają promienie światła.

autor: Nachman z Beclawa


strona:   - 1 -  - 2 -  - 3 -  - 4 -  - 5 -  - 6 -  - 7 -  - 8 -  - 9 -  - 10 -  - 11 -  - 12 -  - 13 -  - 14 -  - 15 -  - 16 -  - 17 -  - 18 -  - 19 -  - 20 -  - 21 -  - 22 -  - 23 -  - 24 -  - 25 -  - 26 -  - 27 -  - 28 -  - 29 -  - 30 -  - 31 -  - 32 -  - 33 -  - 34 -  - 35 -  - 36 -  - 37 -  - 38 -  - 39 -  - 40 -  - 41 -  - 42 -