Motyw: bóg - cytaty


Czyń każdy w swoim kółku, co każe duch Boży,
A całość sama się złoży.

autor: Kazimierz Brodziński


Staramy się przede wszystkim o nabycie wewnętrznego umartwienia, którym jest skupienie, milczenie i świadomość Bożej obecności.

autor: Konstytucja CR


Niech wszyscy starają się należycie kierować swymi uczuciami, aby korzystanie z rzeczy ziemskich i przywiązanie do bogactw wbrew duchowi ewangelicznego ubóstwa nie przeszkodziło im w osiągnięciu doskonałej miłości.

autor: Konstytucja dogmatyczna o Kościele


Nie widzą Ciebie moje oczy,
Nie słyszą Ciebie moje uszy;
A jesteś światłem w mej pomroczy.
A jesteś śpiewem w mojej duszy.

autor: Leopold Staff


Jak zwie się wasza boleść sroga?
- Nie mamy Boga! Brak nam Boga!

autor: Leopold Staff


Bóg ustawia wskazówki.

autor: Marcin Luter


Bóg nie zasiadł na rubieżach naszej nauki - rubieżach zawsze prowizorycznych - ani nie służy za "zapchajdziurę" naszych naukowych niedostatków.

autor: Marie - Dominique Chenu


Kto nie zgina kolan przed Bogiem, zegnie je przed śmiesznymi bożkami.

autor: Michael kard. Faulhaber


strona:   - 1 -  - 2 -  - 3 -  - 4 -  - 5 -  - 6 -  - 7 -  - 8 -  - 9 -  - 10 -  - 11 -  - 12 -  - 13 -  - 14 -  - 15 -  - 16 -  - 17 -  - 18 -  - 19 -  - 20 -  - 21 -  - 22 -  - 23 -  - 24 -  - 25 -  - 26 -  - 27 -  - 28 -  - 29 -  - 30 -  - 31 -  - 32 -  - 33 -  - 34 -  - 35 -  - 36 -  - 37 -  - 38 -  - 39 -