Motyw: bóg - cytaty


Każda gmina chrześcijańska, która nie na darmo nosi to piękne imię, jest dla świata światłem, a dla Chrystusa miejscem Jego obecności.

autor: Johann Michael Sailer


Strategia zbawcza Boga i Kościoła nie są identyczne, bo łaska Boża jest nieskończona, a siły Kościoła są bardzo ograniczone.

autor: Karl Rahner


Z wszelką mądrością nauczajcie i napominajcie samych siebie przez psalmy, hymny, pieśni pełne ducha, pod wpływem łaski śpiewając Bogu w waszych sercach.

autor: Koh 3,16


Bóg kocha każdego z nas osobiście miłością bezwarunkową.

autor: Konstytucje CR


Natomiast biada wam, bogaczom, bo odebraliście już pociechę waszą.

autor: Łk 6,24


Słowo Boże i modlitwa chrześcijan utrzymują świat.

autor: Marcin Luter


Panie, daj mi cierpliwość,
abym umiał znieść to czego zmienić nie mogę;
daj mi odwagę,
abym umiał konsekwentnie i wytrwale dążyć do zmiany tego,
co zmienić mogę, i daj mi mądrość,
abym umiał odróżnić jedno od drugiego.

autor: Marek Aureliusz


Świat cały przy Tobie jak ziarnko na szali, kropla rosy porannej, co spada na ziemię.

autor: Mdr 11,22


strona:   - 1 -  - 2 -  - 3 -  - 4 -  - 5 -  - 6 -  - 7 -  - 8 -  - 9 -  - 10 -  - 11 -  - 12 -  - 13 -  - 14 -  - 15 -  - 16 -  - 17 -  - 18 -  - 19 -  - 20 -  - 21 -  - 22 -  - 23 -  - 24 -  - 25 -  - 26 -  - 27 -  - 28 -  - 29 -  - 30 -  - 31 -  - 32 -  - 33 -  - 34 -  - 35 -  - 36 -  - 37 -  - 38 -  - 39 -