Motyw: bóg - cytaty


Poza Kościołem nikt nie będzie zbawiony.

autor: Orygenes


Najwewnętrzniejszą istotą wszystkiego co istnieje, jest Bóg; kto chce zrozumieć świat, musi odnaleźć w sobie Boga.

autor: Paweł Hulka - Laskowski


Potężną twierdzą jest imię Pana, tam prawy się schroni.

autor: Prz 18,5


Prócz duszy i Boga,
wszystko minie na ziemi;
szczęście i niedola.

autor: Przysłowie


Pan Bóg idzie do tego, kto do Niego przychodzi.

autor: Przysłowie rosyjskie


Bóg, owszem, słucha - ale nie tak szybko odpowiada.

autor: Przysłowie rosyjskie


Może nie wierzysz w Boga, ale Bóg wierzy w ciebie.

autor: Autor nieznany


A jeśli wiemy, że wysłuchuje wszystkich naszych próśb, pewni jesteśmy również posiadania tego, o cośmy Go prosili.

autor: 1 J 5,15


strona:   - 1 -  - 2 -  - 3 -  - 4 -  - 5 -  - 6 -  - 7 -  - 8 -  - 9 -  - 10 -  - 11 -  - 12 -  - 13 -  - 14 -  - 15 -  - 16 -  - 17 -  - 18 -  - 19 -  - 20 -  - 21 -  - 22 -  - 23 -  - 24 -  - 25 -  - 26 -  - 27 -  - 28 -  - 29 -  - 30 -  - 31 -  - 32 -  - 33 -  - 34 -  - 35 -  - 36 -  - 37 -  - 38 -  - 39 -