Motyw: szatan/diabeł - cytaty


Diabeł i inne złe duchy zostały przez Boga stworzone jako dobre z natury, ale same siebie zrobiły złymi.

autor: IV Sobór Laterański


Bunt jest zawsze sprawą diabła.

autor: Georges Bernanos


Nie ma diabła, który nie mógłby powiedzieć, że on też zrobił coś w życiu dobrego.

autor: Martin Kessel


Kobieta nie powinna być gorsza od anioła, mężczyzna zaś tylko trochę lepszy od diabła.

autor: Mikołaj Wasiljewicz Gogol


Gdzie się tańczy, tam na pewno jest diabeł.

autor: Jan św. Chryzostom


Przeciwnik wasz, diabeł, jak lew ryczący krąży szukając kogo pożreć.

autor: 1 P 5,8


Dopiero wówczas, gdy dostrzeżemy, że żaden człowiek nie jest zupełnie czarny jak diabeł, ani też zupełnie biały, jak anioł, lecz, że wszyscy jesteśmy, jak zebry w paski lub szarzy, jak orły i dopiero wówczas, gdy wyciągniemy z tego spostrzeżenia praktyczn

autor: Josef Kunkel


A śmierć weszła na świat przez zawiść diabła i doświadczają jej ci, którzy do niego należą.

autor: Mdr 2, 24


strona:   - 1 -  - 2 -  - 3 -  - 4 -  - 5 -