szkoła - cytaty

Motyw: szkoła - cytaty


Dictionaries are like watches:
the worst is better than none,
and the best cannot be expected to go quite true

słowniki są jak zegarki:
najgorszy jest lepszy niż żaden, ale nawet od najlepszego nie można oczekiwać całkowitej precyzji.

autor: Autor nieznany


What is written without effort is usually read without pleasure

to, co zostało napisane bez wysiłku,
czyta się zwykle bez przyjemności.

autor: Autor nieznany


strona:   - 1 -  - 2 -